مشاوره آنلاین

پیگیری و دریافت پاسخ شما
کد پیگیری :

مشاوره دندانپزشکی

با استفاده از این بخش  سایت، شما می توانید به صورت آنلاین  با  آقای  دکتر وحید کریمی مشاوره نمایید.
پیام شما  حداکثر ظرف  24  ساعت  پاسخ داده می شود و جوابیه آن برای شما ارسال خواهد شد. پس از ثبت درخواست، کد رهگیری به شما داده می شود تا بتوانید آن را پیگیری نماید.
با عنایت به سوگند نامه پزشکی  ،  اطلاعات مربوط به شما به صورت محرمانه نگهداری می شود .

سوالات پاسخ داده شده

گواهینامه ها و تقدیر نامه ها

BOOK APPOINTMENT

!
!
!
!
Cancel
Please select a doctor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

BOOK APPOINTMENT

!
!
!
!
Cancel
Wyatt Esmond
General Dentist
ساعات کاری مطب
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنجشنبه
جمعه
بسته
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
بسته
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

BOOK APPOINTMENT

!
!
!
!
Cancel
Arnie Alban
Pedodontics
OPENING HOURS
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Closed
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
Closed
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

BOOK APPOINTMENT

!
!
!
!
Cancel
Dustin Callahan
Ortodontist
OPENING HOURS
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Closed
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
Closed
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

BOOK APPOINTMENT

!
!
!
!
Cancel
Kristin Weaver
Hygienist
OPENING HOURS
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Closed
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
Closed
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

BOOK APPOINTMENT

!
!
!
!
Cancel
Leslie Adams
Prosthodontics
OPENING HOURS
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Closed
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
9:00 am - 7:15 pm
Closed
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.